2009

Dragonball Evolution
2.5
хэл

Dragonball Evolution

Mar. 12, 2009

Dragonball Evolution

Gokuбол өсвөр насны, тулааны урлагт суралцаж буй жирийн л нэгэн хөвгүүн юм. Нэгэн өдөртүүний өвөө буюу багш нь алагдах бөгөөд хорон санаат ...
Triangle
6.9
хэл

Triangle

Oct. 16, 2009

Triangle

When Jess sets sail on a yacht with a group of friends, she cannot shake the feeling that there is something wrong. Her suspicions are realised ...
Crossing Over
6.7
хэл

Crossing Over

Feb. 10, 2009

Crossing Over

Immigrants from around the world enter Los Angeles every day, with hopeful visions of a better life, but little notion of what that life may ...
Watchmen
7.6
хэл

Watchmen

Mar. 05, 2009

Watchmen

Хуучин сүпер баатрууд оршин байсан 1985 онд хамтран ажиллагчийг нь хөнөөсөн хэрэг ажигч Roschach-г мөрдлөгөө эхлүүлэхэд хүргэнэ. Гэвч түүний ...