Yoo Ah-in

Default
6.6
хэл

Default

Nov. 28, 2018

Default

Only one week left until South Korea will go under sovereign default. Han Shi-Hyun is a leader of the monetary policy team at the Bank of Korea. ...
Voice of Silence
6.4
Хадмал

Voice of Silence

Oct. 15, 2020

Voice of Silence

Гэмт бүлэглэлийн хөнөөсөн хүмүүсийн цогцосыг цэвэрлэж нуун дарагдуулдаг хоёр залуу барьцаалагдсан 11 настай охиныг хэсэгхэн хугацаанд харж хандах ...