Jeon Bae-soo

No Tears for the Dead
6.8
хэл

No Tears for the Dead

Jun. 04, 2014

No Tears for the Dead

Тэр өдөр нэг сум бүх зүйлсийг өөрчилж орхисон. Харь хол хүний нутагт ганцаараа үлдэн хүйтэн цуст алуурчины амьдралаар амьдарч ирсэн Гон, гэмт ...
The Odd Family: Zombie on Sale
6.5
хэл

The Odd Family: Zombie on Sale

When a pharmaceutical company’s illegal experiments inadvertently create a zombie, the strange Park family finds it and tries to profit from it.